کسب تجربه در طول زمان

زمان با ارزش ترین دارایی هر انسانی است به این دلیل که گذشت زمان باعث ماندگاری یادگیری ها و مهارت هایی است که در یک لحظه فرا گرفتیم اما تا سالهای متمادی همراه ما می باشند و دیگران نیز می توانند از آنها استفاده و بهره لازم را ببرند پس این لحظه های ناب در گذر زمان را با شما به اشتراک می گذارم.