زمینه چپ

javad

نظر سنجی

فرم اعلام روزها و ساعات مناسب جلسه حضوری

دوره جامع منشی کاربلد
آکادمی عباس پور

دوره جامع منشی کاربلد

منوی دوره دوره جامع منشی کاربلد هم  مناسب افرادی است که تازه استخدام شوند و هم مناسب افرادی است که مشغول به کارند ولی میخواهند مسلط بر کار

رزومه

برخی مجوزها و دستاوردها

مجوزها و دستاوردها جواد عباس پور شامل مجوزهای شغلی و تاییدیه های قانونی است که در طول سالهای فعالیت کاری بدست آمده و برای هر

تجربیات کاری جواد عباس پور
توانمندی

تجربه های کاری

تجربه بخشی از زندگی روزمره است که از آن می توان درس گرفت به شرط آنکه نگاه متفاوتی به روزمرگی داشته باشیم زیرا هر ساعت،

سوابق تحصیلی جواد عباس پور
سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی جواد عباس پور

سوابق تحصیلی شامل دو بخش داخلی و خارجی می باشد که در بخش داخلی در سه دانشگاه متفاوت تحصیل صورت گرفته است و در بخش